Padmshri Vitthalrao Vikhe Patil

Entrepreneur Development Cell (EDC)

Sr. No.

Name

Designation

Department

1

Prof. M.K. Shaikh

Co-Ordinator

Mechanical

2

Prof. Nilesh Kapase

Member

Civil

3

Dr. A. R. Warade

Member

Chemical

4

Prof. S. R. Shinde

Member

Computer

5

Prof. P. C. Warule

Member

E&TC

6

Prof. D. J. Salunke

Member

IT

7

Prof. P. P. Chitte

Member

Electronics

8 Prof. Varsha Gaikwad Member Instrumentation